Algemene voorwaarden

1. Inleiding

GDC Media Limited ("GDC") en alle entiteiten die worden gecontroleerd door, of gelieerd zijn aan of onder gemeenschappelijk beheer staan ​​van GDC, worden hierin gezamenlijk aangeduid als "wij", "ons" of " our".

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u een GDC-site gebruikt. Door een GDC-site te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de GDC-sites niet gebruiken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen in overeenstemming met de procedures die hieronder worden uiteengezet in sectie 15 met het label "Wijziging".

2. Overweging

U erkent dat deze gebruiksvoorwaarden worden ondersteund door een redelijke en waardevolle overweging, waarvan de ontvangst en geschiktheid hierbij worden erkend. Zonder het voorgaande te beperken, erkent u dat een dergelijke overweging, zonder beperking, uw gebruik van de GDC-sites en ontvangst van gegevens, materialen en informatie die beschikbaar zijn op of via de GDC-sites, de mogelijkheid van onze beoordeling, gebruik of weergave van uw inzendingen omvat ( zoals hieronder gedefinieerd in sectie 4 met het label "Inzendingen"), en de mogelijkheid van publiciteit en promotie van onze beoordeling, gebruik of weergave van uw Inzendingen.

3. Beperkingen op het gebruik van materiaal

Alle informatie, inhoud en materialen op GDC-sites zijn ons auteursrechtelijk eigendom of het auteursrechtelijk beschermde eigendom van onze licentiegevers of licentiehouders. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en trade dress zijn eigendom van ons en/of onze licentiegevers of licentiehouders. Geen enkele informatie, inhoud of materiaal van enige GDC-site of enige internetsite die eigendom is van, wordt beheerd door, in licentie wordt gegeven door of wordt beheerd door ons, mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd, behalve dat u één exemplaar mag downloaden van de informatie, inhoud of materialen op een enkele computer voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat (a) u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact laat, (b) u geen wijzigingen aanbrengt in de informatie, inhoud of materialen, (c) u gebruikt de informatie, inhoud of materialen niet op een manier die een verband suggereert met een van onze producten, diensten of merken, en (d) u ​​downloadt geen informatie, inhoud of materialen om toekomstige downloads van elke GDC-site. Het gebruik van informatie, inhoud of materialen op een GDC-site op een andere website of computeromgeving is verboden.

De GDC-sites zijn alleen voor persoonlijk gebruik. U mag de GDC-sites niet gebruiken voor commerciële doeleinden of op enige manier die onwettig is, of ons of een andere persoon of entiteit schaadt, zoals naar eigen goeddunken bepaald.

4. Inzendingen

Als u ons opzettelijk of onopzettelijk ongevraagde inzendingen stuurt, of via functies of activiteiten op een GDC-site (inclusief, maar niet beperkt tot, games, sweepstakes, wedstrijden, promoties en openbare forums (hieronder gedefinieerd in sectie 6 met het label "OPENBARE FORUMS EN COMMUNICATIE")), verzendt, plaatst of stuurt u ons informatie, inhoud of materialen, inclusief maar niet beperkt tot gegevens, tekst, berichten, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, audiovisuele werken, muziekcomposities (inclusief songteksten) ), geluidsopnamen, berichten, namen, gelijkenissen, stemmen, gebruikersnamen, profielen, acties, optredens, optredens en/of andere biografische informatie of materiaal van u en/of andere personen, en alle andere materialen, evenals links naar gegevens, tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, audiovisuele werken, muziekcomposities (inclusief songteksten), geluidsopnamen, postings, uw en/of andermans namen, gelijkenissen, stemmen, gebruikersnamen, profielen, acties, optredens erformances en andere biografische informatie of materiaal, webpagina's en andere materialen (gezamenlijk "door gebruikers gegenereerde inhoud") via dergelijke functies of activiteiten (dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud, samen met ongevraagde inzendingen, de "inzendingen"), wij (en onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere geautoriseerde gebruikers) hebben het recht op onbeperkt gebruik van dergelijke Inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder de vereiste van enige toestemming van of betaling aan u of aan een andere persoon of entiteit. Als er enige twijfel of dubbelzinnigheid bestaat over de vraag of enige door gebruikers gegenereerde inhoud een inzending vormt, wordt dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud definitief beschouwd als een inzending. Geen enkele inzending is onderworpen aan enige verplichting tot vertrouwelijkheid van onze kant en we zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van een inzending. Zonder het voorgaande te beperken, verleent u ons hierbij (en onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere geautoriseerde gebruikers), zonder de vereiste van enige toestemming van of betaling aan u of een andere persoon of entiteit, een eeuwigdurende, niet-exclusieve , onherroepelijke, volledig betaalde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare wereldwijde licentie om te gebruiken, hergebruiken, reproduceren, verzenden, afdrukken, publiceren, weergeven, tentoonstellen, distribueren, opnieuw distribueren, kopiëren, hosten, opslaan, cachen , archiveren, indexeren, categoriseren, becommentariëren, uitzenden, streamen, bewerken, wijzigen, wijzigen, aanpassen, vertalen, afgeleide werken creëren op basis van en openbaar uitvoeren van dergelijke inzendingen, geheel of gedeeltelijk, in alle mediaformaten en kanalen die nu bekend zijn of hierna bedacht (inclusief, maar niet beperkt tot, op GDC-sites en op websites van derden) voor alle doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot nieuws, reclame, promotionele, marketing-, publiciteits-, handels- of commerciële doeleinden, allemaal zonder verdere kennisgeving aan u en met of met attributie (de "Licentie voor Inzendingen"). Voor zover door u ingediende Inzendingen originele liedjes of opnames bevatten, verklaart u hierbij dat u lid bent van ASCAP, BMI, SESAC of een andere toepasselijke organisatie voor uitvoeringsrechten en dat alle muziekcomposities (inclusief songteksten) in dergelijke Inzendingen zijn beschikbaar voor licentieverlening aan ons (en onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere geautoriseerde gebruikers) rechtstreeks van dergelijke verenigingen. Niettegenstaande het voorgaande, ongeacht of u lid bent van een organisatie voor uitvoerende rechten, verleent u ons (en onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere geautoriseerde gebruikers) hierbij een eeuwigdurende, niet-exclusieve en onherroepelijke licentie om elk en elke muzikale compositie (inclusief songteksten) in dergelijke Inzendingen. Voor zover we om Inzendingen vragen via functies of activiteiten op GDC-sites (inclusief, maar niet beperkt tot, games, sweepstakes, wedstrijden, promoties en openbare forums (hieronder gedefinieerd in sectie 6 met het label "OPENBARE FORUMS EN COMMUNICATIE")) waarvoor het gebruik van onze auteursrechtelijk beschermde werken (geheel of gedeeltelijk), verlenen wij u hierbij een niet-exclusieve licentie om een ​​afgeleid werk te maken met behulp van onze auteursrechtelijk beschermde werken (geheel of gedeeltelijk); op voorwaarde echter dat een dergelijke licentie afhankelijk is van uw toewijzing van alle rechten op het werk dat u aan ons maakt (en onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere geautoriseerde gebruikers). Als dergelijke rechten niet aan ons (en onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere geautoriseerde gebruikers) zijn toegewezen, is uw licentie om materiaal te maken met behulp van onze auteursrechtelijk beschermde werken (geheel of gedeeltelijk) nietig. U gaat akkoord met de voorgaande toekenning van rechten, toestemmingen, overeenkomsten en opdrachten, ongeacht of uw Inzendingen door ons worden gebruikt.

U benoemt ons hierbij als uw agent met volledige bevoegdheid om elk document aan te gaan en uit te voeren en/of elke handeling te doen die wij passend achten om de toekenning van rechten, toestemmingen, overeenkomsten, toewijzingen en ontheffingen zoals uiteengezet in deze voorwaarden te bevestigen of use.

U gaat ermee akkoord dat alle Inzendingen die u doet niet in vertrouwen worden gedaan en dat er op geen enkele manier een vertrouwelijke of fiduciaire relatie tussen u en ons is bedoeld of gecreëerd. Voor zover er "morele rechten", "bijkomende rechten" of soortgelijke rechten in of op de Inzendingen bestaan ​​en niet exclusief eigendom zijn van ons, stemt u ermee in dergelijke rechten niet af te dwingen jegens ons of onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere geautoriseerde gebruikers, en u zult dezelfde overeenkomst verkrijgen om niet af te dwingen van anderen die dergelijke rechten bezitten.

Zonder beperking van de reikwijdte van de Inzendingslicentie of enige toekomstige toekenning van rechten, toestemmingen, overeenkomsten , toewijzingen en ontheffingen die u mogelijk maakt met betrekking tot Inzendingen, bekrachtigt u hierbij alle eerdere verlening van rechten, toestemmingen, overeenkomsten, toewijzingen en ontheffingen die door u zijn gedaan met betrekking tot Inzendingen die door u bij ons zijn ingediend.

5. Registratie-informatie en -beveiliging

U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, te onderhouden en bij te werken zoals gevraagd door onze registratieprocessen (de "Registratiegegevens"). Als u informatie verstrekt die niet aan deze bepaling voldoet, of als we redelijke gronden hebben om dit te vermoeden, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk en al het huidige of toekomstige gebruik van een GDC-site (of een deel daarvan) te weigeren. ).

U stemt er ook mee in (a) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via het formulier op de bedrijfspagina's van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord, andere accountinformatie of enige andere inbreuk op de beveiliging die u krijgt. op de hoogte zijn van het betrekken van of verband houden met een GDC-site. Bovendien stemt u ermee in uw account aan het einde van elke sessie te verlaten.

Wij wijzen uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor alle verliezen en schade die voortkomen uit het niet naleven van deze sectie.

6. Public Forums and Communication

"Openbaar forum" betekent een gebied, site of functie aangeboden als onderdeel van een GDC-site die gebruikers of bezoekers van een GDC-site in staat stelt (a) in te dienen, te plaatsen, weer te geven en/of door gebruikers gegenereerde inhoud te bekijken en/of (b) om door gebruikers gegenereerde inhoud te communiceren, te delen of uit te wisselen met andere gebruikers van de GDC-site, bezoekers en leden van het grote publiek, inclusief maar niet beperkt tot een chatgebied, prikbord, instant messaging, mobiel berichten, sociale gemeenschapsomgeving, profielpagina, conversatiepagina, e-mailfunctie.

Je erkent dat alles wat je op een GDC-site plaatst via een openbaar forum, via onze servers, de servers van een of meer derde partijen namens ons en het internet, en door het grote publiek op internet kunnen worden bekeken en dat u daarom geen privacy verwacht met betrekking tot een dergelijke inzending. U erkent dat openbare fora en functies die daarin worden aangeboden, bedoeld zijn voor openbare en niet voor privécommunicatie. We kunnen de veiligheid van informatie die u via een van deze media vrijgeeft niet garanderen; u maakt dergelijke bekendmakingen op eigen risico.

U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor de door gebruikers gegenereerde inhoud die is ingediend en/of geplaatst onder uw gebruikersnaam of anderszins door u in een openbaar forum en voor de gevolgen van hetzelfde indienen en posten. U erkent dat het gebruik van door gebruikers gegenereerde inhoud die op een openbaar forum is geplaatst, op eigen risico is. Wij zijn bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor, en onderschrijven niet, de meningen, adviezen of aanbevelingen die door gebruikers op een openbaar forum zijn geplaatst of verzonden en we wijzen specifiek alle aansprakelijkheid in verband daarmee af.

Wij behoudt zich het recht voor om door gebruikers gegenereerde inhoud op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en naar ons eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te screenen, weigeren te plaatsen, verwijderen of bewerken. Als we ervoor kiezen om door gebruikers gegenereerde inhoud te screenen, kan er een vertraging optreden bij het plaatsen van dergelijke inhoud op een openbaar forum om een ​​beoordelingsproces mogelijk te maken. Als we vragen hebben over uw door gebruikers gegenereerde inhoud, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, kunnen we contact met u opnemen voor meer informatie, bijvoorbeeld om te verifiëren dat u het auteursrecht bezit of anderszins toestemming hebt gekregen om het materiaal te plaatsen.

Als je deelneemt aan een openbaar forum, ga er dan nooit van uit dat mensen zijn wie ze zeggen dat ze zijn, weten wat ze zeggen te weten, of verbonden zijn met wie ze zeggen dat ze verbonden zijn. Informatie verkregen in een openbaar forum is mogelijk niet betrouwbaar en het is geen goed idee om enige actie te ondernemen, inclusief om te handelen of investeringsbeslissingen te nemen, uitsluitend of grotendeels gebaseerd op informatie die u niet kunt bevestigen. We kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van door gebruikers gegenereerde inhoud op een openbaar forum, en we zijn niet verantwoordelijk voor handels-, investerings- of andere beslissingen of acties die al dan niet worden genomen op basis van dergelijke informatie of inhoud.| ||

Uw vermogen om toegang te krijgen tot en door gebruikers gegenereerde inhoud te bladeren binnen een openbaar forum en/of om door gebruikers gegenereerde inhoud in te dienen en/of te plaatsen binnen een openbaar forum kan onderhevig zijn aan bepaalde leeftijdsbeperkingen en/of gerelateerde procedures die we mogelijk te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken herzien. Dergelijke leeftijdsbeperkingen en procedures zullen, indien van toepassing, op het openbare forum worden geplaatst.

7. Huisregels

Het volgende is een lijst met Huisregels die van toepassing zijn op de GDC-sites. Door de GDC-sites te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat:

We kunnen en kunnen niet garanderen dat andere gebruikers de voorgaande huisregels of enige andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden naleven, en, tussen u en ons, aanvaardt u hierbij alle risico's van schade of letsel als gevolg van een dergelijk gebrek aan naleving.

Voor zover een functie op een GDC-site vereist dat u uw e-mailadres of mobiele telefoon opgeeft nummer om een ​​kaart, e-mail of bericht te verzenden, moet u, en u stemt er hierbij mee in, uw werkelijke e-mailadres of werkelijke mobiele telefoonnummer in, indien van toepassing. Elk zakelijk gebruik, "re-mailing" of andere grootschalige toepassingen zijn strikt verboden. Het is niet toegestaan ​​om kaarten, e-mails of berichten te versturen via een geautomatiseerd programma. Elektronische wenskaarten, e-mails en mobiele berichten mogen geen ongepast taalgebruik of afbeeldingen of auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten (zonder toestemming van de houder van het auteursrecht) of illegale activiteiten aanmoedigen. We behouden ons het recht voor om geen elektronische wenskaarten, e-mails en mobiele berichten te bezorgen die deze richtlijnen schenden.

8. Onze rechten op verwijdering van inhoud

Wij behouden ons het recht voor, maar wijzen elke verplichting of verantwoordelijkheid af, om door gebruikers gegenereerde inhoud te verwijderen van een GDC-site (a) die deze gebruiksvoorwaarden schendt (inclusief, zonder beperking, de huisregels) en (b) om te voldoen aan een dagvaarding, bevel of anderszins samen te werken met wetshandhavingsfunctionarissen met betrekking tot de identificatie van een gebruiker waarvan wordt beweerd dat hij een GDC-site gebruikt in strijd met de wet. Als we dit naar eigen goeddunken gepast achten, behouden we ons het recht voor om een ​​record van dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud te bewaren en deze geheel of gedeeltelijk over te dragen aan wetshandhavingsfunctionarissen.

9. Inhoud gekoppeld aan een GDC-site

U dient zich ervan bewust te zijn dat wanneer u zich op een GDC-site bevindt, u naar andere sites kunt worden geleid die buiten onze controle vallen. Er zijn links naar andere sites van pagina's op GDC-sites die u buiten onze service brengen. Als u bijvoorbeeld op een banneradvertentie of een zoekresultaat klikt, kan de klik u van de GDC-site verwijderen. Dit omvat links van adverteerders, sponsors en inhoudspartners die onze logo('s) kunnen gebruiken als onderdeel van een co-brandingrelatie. U erkent dat wanneer u op een link klikt die een GDC-site verlaat, de site waarop u terechtkomt niet door ons wordt beheerd en dat er andere gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing kunnen zijn. Door op links naar andere sites te klikken, erkent u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor die sites. We behouden ons het recht voor om links van sites van derden naar een GDC-site uit te schakelen, hoewel we hiertoe niet verplicht zijn.

We doen geen uitspraken over de inhoud van sites die in een van onze directory's worden vermeld. Bijgevolg kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid, relevantie, naleving van het auteursrecht, wettigheid of fatsoen van materiaal op sites die worden vermeld in onze zoekresultaten of die anderszins zijn gekoppeld aan een GDC-site.

10. Disclaimer

DE INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN OP GDC-SITES WORDEN GELEVERD "AS IS" EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN KRACHTENS TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK AF. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN OP EEN GDC-SITE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE INHOUD) ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZULLEN WORDEN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT SERVERS DIE DERGELIJKE INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN BESCHIKBAAR MAKEN, ZIJN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. BOVENDIEN DRAAGT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE. WIJ GARANDEREN OF DOEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN OPGENOMEN OF AANGEBODEN, BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA, OF ANDERSZINS OP WELKE WIJZE, OP ENIGE WIJZE VAN GDC ZONDER BEPERKING, DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE INHOUD OF ENIGE SITES OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE GEKOPPELD ZIJN VAN EEN GDC-SITE IN WAT BETREFT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID, VEILIGHEID OF ANDERSZINS. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING STAAT MOGELIJK DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

We wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid, volledigheid of beschikbaarheid van informatie, inhoud en materialen die te vinden zijn op sites die linken naar of van een GDC-site. We kunnen niet garanderen dat u tevreden zult zijn met producten of diensten die u koopt van een site van derden die linkt naar of van een GDC-site of informatie, inhoud of materialen van derden op onze sites (inclusief, zonder beperking, gebruikers -Gegenereerde inhoud in openbare forums). We onderschrijven geen van de koopwaar, noch hebben we stappen ondernomen om de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie, inhoud of materialen op een site van derden te bevestigen. We doen geen uitspraken of garanties met betrekking tot de veiligheid van informatie, inhoud of materialen (inclusief, maar niet beperkt tot, creditcard- en andere persoonlijke informatie) die u mogelijk aan een derde partij zou moeten geven. U doet hierbij onherroepelijk afstand van elke claim tegen ons met betrekking tot informatie, inhoud en materiaal op onze sites (inclusief, maar niet beperkt tot, door gebruikers gegenereerde inhoud), op sites van derden, en alle informatie, inhoud en materiaal die u aan dergelijke derde partij verstrekt sites (inclusief, maar niet beperkt tot, creditcard- en andere persoonlijke informatie). We raden u ten zeerste aan om elk onderzoek te doen dat u nodig of gepast acht voordat u doorgaat met een online of offline transactie met een van deze derde partijen.

11. Vrijwaring

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam(s), wachtwoord(en), en uw account(s), evenals alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account(s). U stemt er hierbij mee in om ons, onze licentiegevers, licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere geautoriseerde gebruikers, en elk van de respectievelijke wederverkopers, distributeurs, serviceproviders en leveranciers van elk van de voorgaande entiteiten, en alle voorgaande entiteiten, te vrijwaren, verdedigen en aan te houden. respectievelijke functionarissen, directeuren, eigenaren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk de "Gevrijwaarde partijen") vrijwaren van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief, zonder beperking, schikkingskosten en eventuele juridische of andere vergoedingen en uitgaven voor het onderzoeken of verdedigen van acties of dreigende acties) die zijn gemaakt door de Gevrijwaarde partijen in verband met een claim die voortvloeit uit een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden of claims die voortvloeien uit uw account(s). U zult uw uiterste best doen om met ons samen te werken bij de verdediging van een claim. We behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, een aparte raadsman in dienst te nemen en de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u.

12. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, ZULLEN WE AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, ZONDER BEPERKING, WINSTVERLIES, PERSOONLIJK LETSEL (INCLUSIEF DOOD) EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIEN UIT (A) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN TE GEBRUIKEN VAN ENIGE GDC-SITE OF INHOUD, MATERIALEN OF FUNCTIES OP WELKE AARD dan ook (B) HET GEDRAG OF DE HANDELINGEN, ONLINE OF OFFLINE, VAN ENIGE GEBRUIKER VAN EEN GDC-SITE OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN VAN ACTIE, OF HET IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS HET DOOR U BETAALDE BEDRAG, EVENTUEEL, OF $ 100 USD IS MINDER) VOOR TOEGANG TOT OF DEELNEMING AAN ENIGE ACTIVITEIT MET BETREKKING TOT EEN GDC-SITE.

BOVENDIEN ZULLEN WIJ ONZE LICENTIEGEVERS EN LICENTIEGEVERS, OF DE RESPECTIEVE VERKOPERS EN DISTRIBUTEN VAN DE VOORGAANDE ENTITEITEN, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID LEVERANCIERS WORDEN AANSPRAKELIJK GEHOUDEN VOOR ENIGE VERTRAGING OF STORING IN PRESTATIES DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VOORTVLOEIEN UIT OVERMACHT OF OORZAKEN BUITEN ONZE OF HUN REDELIJKE CONTROLE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT UIT, APPARATUUR OF TECHNISCHE STORINGEN, FOUTEN RELLEN, BURGERLIJKE STORINGEN, TEKORT AAN ARBEIDS- OF MATERIALEN, NATUURrampen, HANDELINGEN VAN GOD, OORLOG, OVERHEIDSACTIES, BESTELLINGEN VAN BINNENLANDSE OF BUITENLANDSE RECHTBANKEN OF TRIBUNALS, NIET-UITVOERING VAN DERDEN, OF ENIGE REDENEN BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN ONS OF ONZE LICENTIEGEVERS EN LICENTIEGEVERS, OF DE RESPECTIEVE WEDERVERKOPERS, DISTRIBUTEURS, DIENSTVERLENERS EN LEVERANCIERS VAN DE VOORGAANDE ENTITEITEN.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH WIJ NOCH ONZE LICENTIEGEVERS EN LICENTIEGEVERS, NOCH DE RESPECTIEVE WEDERVERKOPERS, DISTRIBUTEURS, DIENSTVERLENERS OF LEVERANCIERS VAN DE VOORGAANDE ENTITEITEN NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR (S) EN AANSPRAKELIJKHEID WEBSITE, SERVICE, SOFTWARE OF HARDWARE OF (B) VERTRAGINGEN OF STORINGEN DIE U KUNT ERVAREN MET ENIGE TRANSMISSIES OF TRANSACTIES MET BETREKKING TOT DE GDC-SITES NAUWKEURIG OF TIJDIG.

DE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN IN DEZE SECTIE EN ELDERS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

TOEPASSELIJKE WETGEVING MOGELIJK DE BEPERKING OF DE UITSLUITING, BEPERKING OF AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DE BEPAALDE BEPALINGEN NIET TOESTAAN GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZODAT DERGELIJKE UITSLUITINGEN, BEPERKINGEN OF DISCLAIMERS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

13. Jurisdictie- en locatiekwesties

U stemt ermee in dat elke rechtsvordering of billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden, alleen zal worden ingediend bij rechtbanken op de Nederlandse Maagdeneilanden , en u stemt hierbij in met en onderwerpt u aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken om een ​​dergelijke actie te procederen. We verklaren niet dat informatie, inhoud of materialen op een GDC-site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot een GDC-site, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot alle toepasselijke lokale wetten.

14. Wijziging

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, en het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden voor enige veranderingen. Uw gebruik van een GDC-site na een wijziging van deze gebruiksvoorwaarden betekent en vormt uw instemming met en aanvaarding van dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden.

15. Beëindiging

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door het gebruik van alle GDC-sites te staken en al het materiaal dat is verkregen van dergelijke sites en alle gerelateerde documentatie en alle kopieën en installaties daarvan, ongeacht of deze zijn gemaakt onder deze gebruiksvoorwaarden of anderszins, te vernietigen.| ||197

We may immediately terminate these terms of use with respect to you (including your access to any and all GDC Sites) without cause and without notice to you in our sole discretion. Upon termination, you must cease use of all GDC Sites and destroy all materials obtained from such sites and all copies thereof, whether made under these terms of use or otherwise.

We hebben een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat voorziet in voor de beëindiging, in passende omstandigheden, van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op het auteursrecht.

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, die naar hun aard de beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden zouden moeten overleven, blijven zo beëindiging.

16. Algemene bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York en de wetten van de Verenigde Staten, zonder gevolg te geven aan principes van wetsconflicten. Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door ons zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling, en ons verzuim om enig recht of bepaling onder deze gebruiksvoorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of voorziening. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET EEN GDC-SITE MOET BEGINNEN BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN DE ACTIE; ANDERS ZAL EEN DERGELIJKE OORZAAK PERMANENT WORDEN VERSLOTEN.

17. Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims van inbreuk op het auteursrecht

We kunnen onze gebruikers op de hoogte stellen van een inbreuk op het auteursrecht door middel van een algemene kennisgeving op een GDC-site, e-mail naar het e-mailadres van een gebruiker in onze administratie, of door schriftelijke communicatie verzonden per eersteklas post naar het fysieke adres van een gebruiker in onze administratie. Als u een dergelijke kennisgeving ontvangt, kunt u een schriftelijke tegenvordering indienen bij de aangewezen agent in de oorspronkelijke kennisgeving die de onderstaande informatie bevat. Om effectief te zijn, moet de tegenvordering een schriftelijke mededeling zijn die het volgende omvat:

18. Taalversies

In het geval van een discrepantie tussen de Engelstalige versie van dit beleid en een andere taalversie, prevaleert de Engelstalige versie.

×